Czy podczas zwolnienia lekarskiego można wykonywać prace w ogrodzie?

Czy podczas zwolnienia lekarskiego można wykonywać prace w ogrodzie?

Podczas zwolnienia lekarskiego nie każdy czuje się na tyle źle, że musi leżeć w łóżku. Wiele osób zastanawia się, na ile może sobie pozwolić podczas przebywania na L4. Czy praca w ogrodzie jest dozwolona? Po przeczytaniu tego artykułu będziesz znał odpowiedź na to pytanie!

Pracownik na zwolnieniu lekarskim jest z powodów zdrowotnych niezdolny do wykonywania pracy. Nie zawsze choroba oznacza jednak, że musi on spędzać cały czas w łóżku. W letnie i wiosenne dni właściciele ogrodów na pewno zastanawiają się, czy na zwolnieniu lekarskim mogą w nich pracować. 

Zwolnienie lekarskie – informacje ogólne

Zwolnienie lekarskie wystawia lekarz. Aby było ono zasadne, musi on stwierdzić, w drodze badania lub z wykorzystaniem dokumentacji medycznej, że pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy. Jeżeli tak jest, to wystawia on zaświadczenie lekarskie, w którym określona jest przyczyna niedyspozycji oraz okres, w którego czasie pracownik będzie musiał powstrzymać się od wykonywania obowiązków służbowych. Pamiętaj, że e zwolnienie możesz obecnie uzyskać przez Internet, a to dzięki wykorzystaniu platform online.

Głównym celem zwolnienia jest leczenie lub rehabilitacja zlecone przez lekarza, które doprowadzą do odzyskania zdolności do wykonywania pracy. Zwolnienia są wystawiane także osobom, które sprawują opiekę nad chorym członkiem rodziny.

Zwolnienie lekarskie a praca w ogrodzie – co wolno pracownikowi podczas L4?

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim musi postępować wedle określonych zasad. Nie może on z własnej woli wpływać na pogorszenie zdrowia oraz ponosi pełną odpowiedzialność za nie. Czy w przydomowych ogródkach może pracować osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim? Nie można podejmować żadnej pracy w czasie trwania zwolnienia lekarskiego. Należy unikać wychodzenia z domu bez powodu, chyba że w uzasadnionych przypadkach. 

Zwolnienie lekarskie – kontrola pracodawcy

Należy pamiętać, że pracodawca może skontrolować pracownika przebywającego Przeprowadzić może ją osobiście, ale częściej zdarza się, że oddelegowuje do tego któregoś z pracowników, ale musi wtedy pamiętać o wypisaniu specjalnego upoważnienia. Pracodawca może przeprowadzić kontrolę , jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego przynajmniej 20 pracowników. Celem kontroli jest sprawdzenie, czy pracownik na zwolnieniu lekarskim nie wykonuje w tym samym czasie innej pracy lub wykorzystuje je w inny niezgodny z prawem sposób.

Pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika o tym, że przeprowadzi kontrole. Dlatego pracownik, który wykonuje prace w przydomowym ogrodzie, może zostać zaskoczony przez swojego pracodawcę. Zdarza się, że pracodawcy wykonują kontrole, kiedy nie mają zaufania do swojego pracownika, ale bywa też, że są to po prostu przyjacielskie wizyty, by osobiście zapytać o stan zdrowia.

Określenie miejsca pobytu podczas zwolnienia lekarskiego

Każdy pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o swoim miejscu pobytu podczas zwolnienia lekarskiego. Dzięki takiej informacji kontrola pracownika przez pracodawcę lub ZUS jest dużo łatwiejsza. Jeżeli miejsce pobytu się zmienia, to pracownik musi poinformować pracodawcę i ZUS w ciągu 3 dni. 

Jeżeli pracownika nie będzie we wskazanym miejscu, to według prawa konieczna jest kolejna kontrola. Pracownik będzie musiał wytłumaczyć powód swojej nieobecności. Zwykle wystarczy pisemne zaświadczenie z apteki lub od lekarza. Jeżeli pracownik powód nieobecności będzie niewystarczający, to może to zostać potraktowane jako nadużycie zwolnienia.

Co może grozić za nadużycie zwolnienia?

Jeżeli jesteś na zwolnieniu i w tym samym czasie pracujesz w ogrodzie, a twój pracodawca przeprowadzi kontrolę, to zostanie to potraktowane, jako nadużycie zwolnienia lekarskiego. Zostanie sporządzony protokół, do którego pracownik może oczywiście wprowadzić swoje uwagi. Nadużycie zwolnienia prowadzi do utraty zasiłku chorobowego. Takie zdarzenie może również wpłynąć na stosunek pracodawcy do pracownika.

Powstrzymaj się od prac w ogrodzie podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Ewentualna kontrola może skończyć się bardzo przykrymi konsekwencjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *